SPECJALIŚCI W SWOJEJ DZIEDZINIE

Eco Technologia Sp. z o.o. (połączona z Modern & Kotły Sp. z o.o.) specjalizuje się w:

 • modernizacji kotłów dla ciepłownictwa opalanych: gazem, biomasą i węglem
 • kogeneracji gazowej
 • kompleksowych instalacjach oczyszczania spalin

wykonywanych na terenie całego kraju.

Spółka Modern & Kotły Sp. z o.o. - na rynku od kilkunastu lat - powszechnie znany w kraju specjalista w modernizacjach i remontach kotłów wodnorurowych typu WR.

Eco Technologia Sp. z o.o. powstała jako uzupełnienie portfolio produktów spółki Modern & Kotły Sp. z o.o. i specjalizuje się w instalacjach redukcji emisji spalin.

Dotychczas firma wykonała już w kraju kilkadziesiąt modernizacji kotłów przemysłowych jak również kilkadziesiąt instalacji oczyszczania spalin. Wszystkie nasze realizacje zostały zaprojektowane przez wykwalifikowanych projektantów i zbudowane przez sprawdzony zespół fachowców. 

Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku naszych klientów zapewniamy kompletne wykonawstwo od koncepcji aż po odbiór. Wszystkie nasze projekty są wykonane z myślą o przyszłych użytkownikach. Stale rozszerzamy zakres prefabrykowanych przez nas elementów oraz zakres wykonywanych usług. Staramy się, aby wybudowane przez nas instalacje były energooszczędne i spełniały wszelkie wymagania Inwestorów.

Posiadamy własne zaplecze produkcyjne. Biuro i hala produkcyjna znajdują się w Jędrzejowie w woj. świętokrzyskim. Pracujemy na firmowym, renomowanym sprzęcie. Nasi pracownicy to doświadczony zespół. Stanowią oni fundament naszej firmy i gwarancję dobrze wykonanej pracy.

UPRAWNIENIA

Posiadamy uprawnienia UDT w zakresie: 

 • wytwarzania elementów ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 • modernizacji oraz wykonywania napraw kotłów z ograniczonymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, zbironików stałych ciśnieniowych  

 

STRONA W PRZEBUDOWIE

Szanowni Państwo, Zmieniamy się dla Was. W budowie jest nowa, bardziej intuicyjna strona internetowa. Zapraszamy wkrótce.

AKTUALNOŚCI

Dotacja na kapitał obrotowy - 2020

AKTUALNOŚCI

Mamy przyjemność poinformować, iż dnia 23.03.2020r. nastąpiła zmiana siedziby spółki w KRS.

Nowy adres: ul. Jasionka 94, 28-300 Jędrzejów

Zmiana adresu siedziby spółki jest uwieńczeniem prac związanych z budową nowego budynku biurowego i hali produkcyjnej w Jędrzejowie.

Eco Technologia zakupiła od Gminy Jędrzejów pierwszą działkę wchodzącą w skład Strefy Ekonomicznej Jędrzejów – podstrefy Krakowskiej Strefy Ekonomicznej. 

Powstała nowoczesna hala produkcyjna z budynkiem biurowym. Obiekt oddany do użytku w styczniu 2020r.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 15.10.2019r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i tym samym potwierdził połączenie z dniem 15.10.2019r. spółek: Eco Technologia Sp. z o.o. oraz Modern & Kotły Sp. z o.o.

Spółka Modern & Kotły Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku od kilkunastu lat i specjalizuje się głównie w modernizacjach i remontach kotłów przemysłowych wodnorurowych typu WR.

Eco Technologia Sp. z o.o. powstała jako uzupełnienie portfolio produktów spółki Modern & Kotły Sp. z o.o. i specjalizuje się w instalacjach redukcji emisji spalin.

Spółki połączyły się w trybie art.492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przejęcie całego majątku Modern&Kotły Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej przez Eco Technologia Sp. z o.o. jako spółkę przejmującą.

Link do strony Modern & Kotły Sp. z o.o.: www.modernkotly.pl

Dołącz do naszego zespołu

Jeśli chcesz się rozwijać, poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe doświadczenia - dołącz do nas. Oferujemy:

 • Umowa o pracę na pełny etat
 • Stałość zatrudnienia wraz z wynagrodzeniem adekwatnym do posiadanych kwalifikacji i wkładu pracy
 • Ciekawą pracę i możliwości dalszego rozwoju

 

Aktualne wakaty

Obecnie poszukujemy doświadczonych kandydatek i kandydatów na stanowisko:

Projektant / Konstruktor Instalacji Odpylania

Zakres obowiązków:

 • Samodzielne wykonywanie projektów w zakresie instalacji oczyszczania spalin z pyłów dla przemysłowych kotłów węglowych typu WR oraz dla kotłów biomasowych (basic i detailed design) na podstawie wizji lokalnej oraz zebranych danych
 • Wyspecyfikowanie danych technicznych urządzeń takich jak wentylatory, przenośniki

Wymagania:

 • Bezwzględnie wymagane doświadczenie w projektowaniu instalacji oczyszczania spalin (np. cyklony, multicyklony, cyklofiltry, filtry workowe)
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w działaniu, umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Prawo jazdy kat.B

Oferujemy:

 • Umowa o pracę na pełny etat lub umowa cywilnoprawna B2B, stałość zatrudnienia z wynagrodzeniem adekwatnym do posiadanych kwalifikacji i wkładu pracy
 • Możliwość pracy w biurze w Jędrzejowie lub pracy zdalnej
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Szkolenia i możliwości dalszego rozwoju

kontakt: + 48 608 763 325

Zainteresowane osoby prosimy o wysłanie CV na adres: praca@ecotechnologia.pl

Zapraszamy do kontaktu

Eco Technologia Sp. z o.o.

biuro i produkcja: ul. Jasionka 94, 28-300 Jędrzejów

 

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 4 884 500 PLN

KRS: 0000546261, NIP: 9512389135, Regon: 360838804

Kontakt

Tel.: +48 (41) 307 03 56

     biuro@ecotechnologia.pl

Polityka Cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz niepowtarzalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Operator serwisu zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i posiada do nich dostęp.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, pomagających zrozumieć, w jakim stopniu użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, umożliwia ocenę popularności strony, co umożliwia ulepszanie ich treści.

Pliki cookies mogą być udostępnione podmiotom współpracującym.

W ramach serwisu stosowane są dwa główne rodzaje plików cookies: sesyjne i stałe.

Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej.

Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Przeglądarki  internetowe najczęściej domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają usunięcie plików cookies. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Można też automatyczne zablokować pliki cookies. Szczegółowe informacje można sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej.

Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Eco Technologia Sp. z o.o. z siedzibą Jędrzejowie pod adresem ul. Jasionka 94, 28-300 Jędrzejów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546261, NIP 9512389135, REGON 360838804, kapitał zakładowy 4.884.500 PLN (dalej Eco Technologia Sp. z o.o.).

W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się wysyłając e-mail na adres: biuro@ecotechnologia.pl lub pocztą na adres siedziby wskazany powyżej.

Eco Technologia Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, jak również przed ich przetwarzaniem niezgodnie z przepisami prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - ŹRÓDŁA I CELE

Dane osobowe zostały uzyskane ze źródeł publicznie dostępnych lub w trakcie współpracy i są przetwarzane wyłącznie do realizowania przez Eco Technologia Sp. z o.o. usług i sprzedaży, a także do ewentualnych kontaktów z Państwem w zakresie naszych usług i produktów.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- wykonywanie obowiązków prawnych, np. przechowywanie faktur i obsługa księgowa,

- kontaktu z Państwem, składania zapytań ofertowych i ofert handlowych, realizacji zleceń, umów, obsługi posprzedażowej, rekrutacji itp.

Strona realizuje funkcje uzyskiwania informacji o użytkownikach poprzez:

 •  zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie,,
 • gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - ODBIORCY

Eco Technologia Sp. z o.o. ma prawo przekazania danych osobowych innym odbiorcom na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli będzie to konieczne do wykonania obowiązków ciążących na Eco Technologia Sp. z o.o.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do:

 • realizacji / zamówienia, lub podpisanej umowy
 • obsługi posprzedażowej,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów szczegółowych, w tym podatkowych),
 • do czasu zgłoszenia sprzeciwu, odwołania lub wygaśnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych na podstawie innych dokumentów.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, do żądania usunięcia danych,

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Przekazywanie Eco Technologia Sp. z o.o. danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia współpracy.

Eco Technologia Sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są poddawane profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO.